Tots Academy herstelwerk

‘n Lekkende dak het vir ‘n geruime tyd groot ontwrigting by die Lady Grey Tots Academy veroorsaak.  Elke keer wanneer dit gereën het, moes juffou Charlene Vorster en haar kleuterskoolkinders worstel om alles droog te hou.

Chris Oosthuizen het hiervan te hore gekom en uit sy eie besluit om te help.  Hy het sy bekwame instandhoudingspersoneel beskikbaar gestel om die lekkende dak te herstel.  Hulle het nuwe kappe gemaak en opgesit, geuwelkoppe opgebou en die dakplate herstel.

Chris het self die onkoste van die arbeid, asook die pleistersand wat gebruik is, gedra.

Die Lady Grey Kunste-Akademie het groot waardering vir Chris se besondere gesindheid en bydrae.  Baie dankie, Chris.

1. Die ou dak word afgehaal
1. Die ou dak word afgehaal
2. Werkers besig om aan die dak te werk
2. Werkers besig om aan die dak te werk
3. Nuwwe dakkappe is opgesit
3. Nuwwe dakkappe is opgesit
4. Kleuterskoolkinders sê dankie
4. Kleuterskoolkinders sê dankie

Leave a comment

Your email address will not be published.